Svenska Mästerskapet 2020

Vecka / Datum

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Gruppindelning/

Vecka - Datum

2:a distriktet, Klubb 03,26,55,65,66,68,71,

Klubb 09,15,22,56,63,87,88,94

3:e distriktet

Klubb 2,4,8,10,24

23 - 6/6

Örebro 350 km

Örebro  

Kiaby

24 - 13/6

Borlänge 500 km

Borlänge

Ystad

26 - 27/6

Duvberg 650 km

Duvberg

Kramfors

27 - 4/7

Örebro 350 km

Örebro

Krika

28 - 11/7

Östersund 800 km

Östersund

Östersund

29 - 18/7

Örebro 350 km

Örebro

Ystad

30 - 25/7 

Sundsvall 700 km

Vilhelmina

Vilhelmina

31 - 1/8

Reservhelg SM

Reservhelg SM

Reservhelg SM

32 - 8/8 

Gävle 500 km

Gävle

Krika

34 - 22/8

Laxå ungdjur

Laxå ungdjur

Duvberg ungdjur

Gruppmästare blir den medlem som har flest poäng sammanlagt på samtliga tävlingar som ingår i respektive grupp. Grupperna är indelade enligt ovan. Medlems två (2) första duvor erhåller poäng, övriga slår undan.  På samtliga sträckor får 10 duvor sättas in utom vecka 23,27 och 29 där tillåts 15 st. Poängen räknas med hjälp av koefficient enligt följande: 

 

Poängberäkning: 1000- (P-1)  x 1000

                                            N

P = Placering       N= Antal deltagande duvor

 

Nattid tillämpas mellan 23:00 och 04:00.

Benzing användare kodar alla SM-tävlingar 01.


En mästare koras i respektive grupp. Flest poäng av gruppvinnarna

blir Svensk Mästare. Reservdag till inställd tävling föreslås vecka 31 - 1/8

 

Förbundsstyrelsen fastställer samtliga gruppers flygplan som ingår i SM.

Fraktkostnaderna för samtliga tävlingar ingår i SBF:s budget mot att en avgift tas ut av deltagande medlem. Förbundet beslutar enhälligt om avgiften