Välkomna till vår hemsida
   • Förbundsstyrelsen har beslutat att ställa in årsmötet
    Mötet kommer avhållas via ett utkast som tillsänds
    respektive klubb. Svar ombeds skickas in till
    förbundsstyrelsen för sammanställning.
     
   • Brevduvesport i Tv4
   • SBF:s program för ringlista finns nu på plats på
    hemsidan, samtliga klubbar ombeds att uppdatera
    Er ringlista.


   • Information från Jordbruksverket
    angående duvpest:


           

   nedladdning
   Namnlös (kopia)
   received_627003348132530

   Webbmaster: Nils-Folke Färm

   Förbundsstyrelsen

                2020

   Ordförande

   Adnan Zuberovic


   Sekreterare

   Yvonne Staaf


   Kassör

   Peter Björk


   Ledamot

   Börje Nilsson

   Nils-Folke Färm   Suppleant

   Håkan Färm

   Ravi Dissanayake


   Revisorer

   Sven-Göran Färm

   Jerry Lindbäck


   Revisor suppleant

   Lars Börjesson

   Svenska Brevduveförbundet