Förbundsstyrelsen

             2020

Ordförande

Adnan Zuberovic


Sekreterare

Yvonne Staaf


Kassör

Peter Björk


Ledamot

Börje Nilsson

Nils-Folke FärmSuppleant

Håkan Färm

Ravi Dissanayake


Revisorer

Sven-Göran Färm

Jerry Lindbäck


Revisor suppleant

Lars Börjesson

Svenska Brevduveförbundet