Välkomna till vår hemsida
Förbundsstyrelsen

             2023

Ordförande

Abbas Samberg

Sekreterare

Nille Perera
Mail: nillesbf@hotmail.com

Kassör

Peter Björk

Suppleant

Ali Niema

Ledamot

Kjell Kronkvist

loggany (kopia)

Ledamot

Joakim Wahlund