Välkomna till vår hemsida

Senaste nytt 


2023-03-14


2023-03-02

Silverduvan flyger vi den 2023-06-10.
alla medlemmar måste ha ett avstånd på 300km för att delta i tävlingen.2023-04-21

En påminnelse till alla medlemmar att alla måste uppdatera sina klockor och live innan flygsäsongen. All uppdaterings program finns på Benzing hemsidan

https://gantnersolutions.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/2

Svensk mästare 2022 Edin Eminovic

2: Pawel Gapski

3:Dariusz Bieniek

Förbundsstyrelsen

             2023

Ordförande

Abbas Samberg

Sekreterare

Nille Perera
Mail: nillesbf@hotmail.com

Kassör

Peter Björk

Suppleant

Ali Niema

Ledamot

Kjell Kronkvist

loggany (kopia)

Ledamot

Joakim Wahlund