Välkomna till vår hemsida        

Brevduvor131368
Svenska Brevduveförbundet
Flygande duvor

Webbmaster: Nils-Folke Färm

Förbundsstyrelsen

             2021

Ordförande

Adnan Zuberovic


Sekreterare

Jerry Lindbäck


Kassör

Peter Björk


Ledamot

Ravi Dissananyke

Nils-Folke FärmSuppleant

Håkan Färm

Ali Niema


Revisorer

Sven-Göran Färm

Hashem Alkharsan


Revisor suppleant

Kjell Kronkvist

Svenska Brevduveförbundet