Välkomna till vår hemsida

Senaste nytt 


2023-03-142023-03-02

Silverduvan flyger vi den 2023-06-10.
alla medlemmar måste ha ett avstånd på 300km för att delta i tävlingen.2023-04-21

En påminnelse till alla medlemmar att alla måste uppdatera sina klockor och live innan flygsäsongen. All uppdaterings program finns på Benzing hemsidan

https://gantnersolutions.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/2


PAWEL GAPSKI SVENSKA MÄSTARE 
2023

Joakim & Yvonne SVENSKA UNGDUVOR MÄSTARE
2023
Förbundsstyrelsen

             2023

Ordförande

Abbas Samberg

Sekreterare

Nille Perera
Mail: nillesbf@hotmail.com

Kassör

Peter Björk

Suppleant

Ali Niema

Ledamot

Kjell Kronkvist

loggany (kopia)

Ledamot

Joakim Wahlund