Välkomna till vår hemsida

Auktion 27/4 Helsingborg

Team Eriksson Danmark
          Klick här: Program för dagen
Förbundsstyrelsen

             2023

Ordförande

Abbas Samberg

Sekreterare

Nille Perera
Mail: nillesbf@hotmail.com

Kassör

Peter Björk

Suppleant

Rezhwan Shuan

Ledamot

Kjell Kronkvist

loggany (kopia)

Ledamot

Joakim Wahlund