Välkomna till vår hemsida
Svensk mästare 2022 Edin Eminovic

2: Pawel Gapski

3:Dariusz Bieniek

Förbundsstyrelsen

             2023

Ordförande

Abbas Samberg

Sekreterare

Nille Perera
Mail: nillesbf@hotmail.com

Kassör

Peter Björk

Ledamot

Ravi Dissananyke

Suppleant

Ali Niema

Ledamot

Kjell Kronkvist

loggany (kopia)

Suppleant

Joakim Wahlund