Brevduvesport

 

 

        Välkomna        

 Välkomna till Svenska Brevduveförbundets
                    officiella hemsida!

 

 

 
              (Klicka på bilden för att komma åt SBF:s resultatservice)

Brevduvedag i Falkenberg
Välkomna till brevduvedag den 25 april på Glommens
Bygdegård. En kvalitetsauktion kommer då att avhållas
på duvor från Team Eriksson, Danmark.

Program
10:00 Frukost och översyn av auktionsduvorna,
          foderförsäljning och lotteri på 2 duvor.
10:30 Föredrag av Bo Eriksson
12:00 Lunch
13:00 Auktion över 30 superungar. 

Välkomna 
Conny Sturesson

 

 

Svenska Mästare 2019  
 

Vi gratulerar Farre & Ola till det Svenska Mästerskapet 2019.

2:a Rolf & Tony Olsson
3:a Adnan Zuberovic

Hela SM prislistan 2019 

 

  

 Vi gratulerar följande nationalvinnare !!!

15/6 Ramsjö   Jamal Issa, Västerås BK S11-18-912 U
15/6 Bremen  Rolf & Tony Olsson, Trellborg  S100-17-2462A
29/6 Östersund  Jamal Issa S80-18-916U
29/6 Bremerhaven  Adnan Zuberovic S55-18-219U 
14/7 Gnarp  Khaled Kories S80-18-331U
14/7 Zeven  Patrik Hedström S71-17-019A
27/7 Gnarp  Abbas Albedj S04-18-359U
27/7 Soltau  Farre & Ola  S37-17-013U

  Grattis till vinnare av Silverduvan 2019:
    - Jamal Issa, Västerås BK -


 Förbundskontroll

  Oanmäld slagkontroll har genomförts i ett antal slag i södra Sverige.

  Anmärkning:  Ett antal duvor påträffades där ägaren inte kunde styrka
  äganderätten på duvorna genom äganderättskort samt att de inte var utlysta.

  Vidare påträffades också ett antal oringade brevduvor vilket inte skall
   förekomma om det inte finns ett bevittnat intyg på att ringen tagits bort  
   av någon anledning.

   Vi vill påminna att SBF:s tävlingsbestämmelser paragraf 3 skall efterföljas.

  / Förbundets kontrollkommitté

Sportsmästerskapet 2019 m.m

 I sportsmästerskapet ingår alla våra 8 natonaler.
 Regler: De två först insatta (korgade) duvorna räknas i mästerskapet
 där 1 duva får poäng inom 50% av deltagande duvor.

 Vidare gäller att endast 25 st duvor får packas i korgarna samt att
 den nya fraktsedeln ska användas som finns här på hemsidan för
 nedladdning.

Användare - Benzing-live
          Benzing har problem med ett antal av oss har fel email-adress
          till secretary, deras server skickar email och får tillbaka fel-
          meddelande. Gå därför in i Benzing live och kontrollera att adressen
          till secretary är sbf.kontrollant@gmail.com och inget annat.
          

   Benzing nytt !!!!

  När tävlingsplanen innehåller mer än 1 tävling (multirace)  samma dag skall detta markeras i tävlingsplanen.
  Gå in i Adminstration av tävlingsplanen och ange i rutan" Benzing clock race" tävlingen ex 01-02-03.

  Förbundsstyrelsen har också belsutat att alla Nationaltävlingar skall kodas 01 för norrtävlingar
  och 02 för södertävlingar andra flygningar i distrikt/klubbar får läggas därefter. OBS !! detta är
  viktigt att detta efterlevs annars fungerar inte Benzing live. 

 

 

   


    

             

 


 

 

 

            

  

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt just nu!

 

Brevduvesport

2020-01-13

Nu finns ett nummer av brevduvsport på hemsidan för nedladdning.

//Nils-Folke

Kasselresan 2019

2019-11-02

Kontrollhandlingar

2019-07-04

De klubbar som tävlar med Unikon och Tauris skall skicka kontrollhandlingrna i pappersform till: Ravi Dissanayke, Västra Skyttegatan 39, 688 30  STORFORS. Gäller endast nationaltävlingarna.!

Ny fraktsedel

2019-05-27

Nu finns den nya fraktsedeln som ska användas på våra nationaler för nedladdning.

Fraktsedel NAT

Tävlingsbestämmelser 2019

2019-05-17

Reviderade tävlingsbestämmelser 2019 finns nu under fliken " Stadgar- och tävlings-bestämmelser".

Transportschema nationaler

2019-05-17

Plomber

2019-05-09

Enligt våra reviderade tävlings-bestämmelser ska de nya plomberna användas på våra samtliga nationaler. Plomberna finns nu att beställa hos förbundskassören. Pris: 2 kr/st + frakt. En ny fraktsedel kommer snart att publiceras här på hemsidan under fliken "Dokumentarkiv".

Minneslista 2019

2019-04-16

Ringlista 2019

2019-04-03

Nu finns SBF:s ringlista 2019 tillgänglig.

Ringlista 2019

Datakoder flygplan

2019-02-27

Nationaler 

Benzing: Norrflygning 01 
Benzing: Söderflygning 02
Benzing distrikt/klubb flygningar: Vid nationalveckor  3-8. Övriga veckor 1-8.

Tauris/Unikon: nationaler
Norrflygning 93
Söderflygning: 94

Tauris/Unikon:
Distrikt/Klubbflygning
:

81, 82, 83 etc

Fotoalbum årsmötet

2019-01-28

Titta gärna in på vårt fotoalbum från årsmötet på Backagården den 19/1-2019. Fler foto år på gång.

Silverduvan 2019

2019-01-11

Datumet för årets Silverduva är beslutat till den 15/6. Tävlingen markeras med SD i flygplanen.

Benzingnytt

2018-11-29

Prislistor SBF-2018

2018-11-12

Gyllene Vingen

2018-10-22

Efterlysning av duvor

2018-09-18

Följande duvor efterlyses:
26-18-382,309,308,381,
361,385,376,379,384,367,
364,373,390,378,366,374,
369,370 

Razgar, 073-7266667

 

SBF Ringlista 2018

2018-07-07

SBF ringlista finns nu uppladdad under fliken "Ringlista"

Hämtningsschema nationaler 2018

2018-04-18

Tävlingsplaner 2018

2018-03-16

Samtliga tävlningsplaner ska insändas i word-format inget annat. Detta är inget nytt!!!!. Det går inte att lägga till eller korrigera i pdf-format etc. Ska alla skicka in  i sitt eget format går det inte att hantera.

Benzing klubbar

2018-03-09

Undertecknad behöver veta vilka klubbar i SBF som går över helt till Benzing dvs alla medlemmar. 

Övriga klubbar behöver förberedas i den danska server så att KAR-filer kan skickas ut. Glöm då inte att skicka koordinater på nya medlemmar. Övriga uppgifter hämtas från av Er inskickad ringlista.

2018 kommer endast SBF:s tävlingar ligga i KAR-filen. Distrikt/klubb får själv lägga upp sin  egen flygplan i föreningsprogrammet, använd koderna 81-82-83-84 etc.

Resultatfilen skall sedan laddas upp i MyPigeon enligt SBF:s tävlingsbestämmelser.

//Nils-Folke
email: nilsfolke@me.com

Grattis Gamelstaden klubb 22

2018-03-05

Klubb 22 Gamelstaden har lottats som vinnare av sponsring från Benzing på Benzing Live ett år.

Grattis !!!

Benzing PideXX

2018-03-05

Lathund för Benzing PideXX finns nu i fliken Benzing. Huvudprogram för att skapa och ladda in duvor i Benzingklocka.

Minneslista 2018

2018-03-03

Ny följesedel-Benzing användare

2018-02-28

Ny följesedel finns nu under dokumentarkiv att hämta.

OBS!! Skriv ut som liggande.

Följesedel/Packningssedel

SBU-2018

2018-02-27

Följande medlemmar representerar Sverige SBU 2018

SBU 2018

Plattform mypigeon

2018-02-26

Respektive klubb i SBF ska snarast anmäla en admin till plattformen. Anmälan görs till någon av följande: Nils-Folke, Adnan, Fredrik och Ravi

Beställning fotringar 2019

2018-02-16

Fortingar för 2019 ska beställas hos Peter Björk senast 30/4-2018.

Beställning skickas via email eller postadress Tulegatan 3a, 253 69 RAMLÖSA.

Ringlistor

2018-01-18

På förekommen anledning vill jag meddela att ringlistorna skall skickas in i Wordformat, inget annat.

//Nils-Folke

Nationaler 2018

2017-12-05

Förbundsstyrelsen har beslutat om följande nationaler för 2018:

Nationaler 2018

SBF:s historieflik

2017-02-06

Fliken "SBF:s historia 1917-2017" är nu uppdaterad med våra veteraners berättelser om gången tid.

2015-12-16

Besökare nr:

[counter]