Aktuellt just nu!

 

Nyhet

2018-11-16

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Prislistor SBF-2018

2018-11-12

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Gyllene Vingen

2018-10-22

Efterlysning av duvor

2018-09-18

Följande duvor efterlyses:
26-18-382,309,308,381,
361,385,376,379,384,367,
364,373,390,378,366,374,
369,370 

Razgar, 073-7266667

 

SBF Ringlista 2018

2018-07-07

SBF ringlista finns nu uppladdad under fliken "Ringlista"

Hämtningsschema nationaler 2018

2018-04-18

SBF facebook grupp

2018-04-06

Fr om 2018-04-06 är SBF facebook grupp nedstängd enligt belsut av förbundsstyrelsen 2018-04-05.

//Nils-Folke

Tävlingsplaner 2018

2018-03-16

Samtliga tävlningsplaner ska insändas i word-format inget annat. Detta är inget nytt!!!!. Det går inte att lägga till eller korrigera i pdf-format etc. Ska alla skicka in  i sitt eget format går det inte att hantera.

Benzing klubbar

2018-03-09

Undertecknad behöver veta vilka klubbar i SBF som går över helt till Benzing dvs alla medlemmar. 

Övriga klubbar behöver förberedas i den danska server så att KAR-filer kan skickas ut. Glöm då inte att skicka koordinater på nya medlemmar. Övriga uppgifter hämtas från av Er inskickad ringlista.

2018 kommer endast SBF:s tävlingar ligga i KAR-filen. Distrikt/klubb får själv lägga upp sin  egen flygplan i föreningsprogrammet, använd koderna 81-82-83-84 etc.

Resultatfilen skall sedan laddas upp i MyPigeon enligt SBF:s tävlingsbestämmelser.

//Nils-Folke
email: nilsfolke@me.com

Grattis Gamelstaden klubb 22

2018-03-05

Klubb 22 Gamelstaden har lottats som vinnare av sponsring från Benzing på Benzing Live ett år.

Grattis !!!

Benzing PideXX

2018-03-05

Lathund för Benzing PideXX finns nu i fliken Benzing. Huvudprogram för att skapa och ladda in duvor i Benzingklocka.

Minneslista 2018

2018-03-03

Ny följesedel-Benzing användare

2018-02-28

Ny följesedel finns nu under dokumentarkiv att hämta.

OBS!! Skriv ut som liggande.

Följesedel/Packningssedel

SBU-2018

2018-02-27

Följande medlemmar representerar Sverige SBU 2018

SBU 2018

Plattform mypigeon

2018-02-26

Respektive klubb i SBF ska snarast anmäla en admin till plattformen. Anmälan görs till någon av följande: Nils-Folke, Adnan, Fredrik och Ravi

Anmälan Nationaler 2018

2018-02-16

Anmälan nationaler 2018 använd länkat underlag. Senast den 30/4 

Anmälan nationaler 2018.

Beställning fotringar 2019

2018-02-16

Fortingar för 2019 ska beställas hos Peter Björk senast 30/4-2018.

Beställning skickas via email eller postadress Tulegatan 3a, 253 69 RAMLÖSA.

Ringlistor

2018-01-18

På förekommen anledning vill jag meddela att ringlistorna skall skickas in i Wordformat, inget annat.

//Nils-Folke

Nationaler 2018

2017-12-05

Förbundsstyrelsen har beslutat om följande nationaler för 2018:

Nationaler 2018

Uppdatering av Tauris

2017-10-25

För att klara tauris nya versioner av chips behöver insättningsplattan uppgraderas.

Så här gör klubben.

 

Info från FCI

2017-10-12

Info angående virus

Information 1

Information 2

Nationalvinnare Bremen 2017-08-05

2017-08-10

Rolf & Tony Olsson, medeldistans

Arkan Alazawi, långdistans

Grattis!!

Silverduvan 2017

2017-08-10

Vinnare av Gyllenhammars Silverduva 2017 blev Luasz Zieba med duva S66-16-0182.

Grattis!!

Prislista 2017

2017-05-30

SBF:s prislista 2017

Prislista 2017

SBF:s historieflik

2017-02-06

Fliken "SBF:s historia 1917-2017" är nu uppdaterad med våra veteraners berättelser om gången tid.

Styrelseprotokoll

2016-12-28

Protokoll från förbundsstyrelsen senaste möte 2016-12-04 finns nu upplagt.

Minnesanteckning från rep.möte

2016-12-10

Jubileumsauktion

2016-11-14

Under årsmötesdagarna kommer det att avhållas en auktion på duvor från Klaus Stieneker, Tyskland. Under fliken Jubileumsauktion kommer vi att presentera duvorna efterhand.

Minnesanteckning

2016-04-01

Minnesanteckning från mötet mellan SBF och Småländska förbundet den 29/3.

Minnesanteckning

Minnesanteckning

2016-03-23

Minnesanteckningar från mötet med Västsvenska förbundet.

Minnesanteckningar

Jubileumskommittén. SBF 100 år - 2017

2016-02-17

Önskemål från kommittén.

Uppmaning

 

2015-12-16

SBF på Facebook

2015-09-17

Nu har SBF en sluten grupp på facebook. Syftet med gruppen är att snabbt få ut preliminär hemkomst och hastighet på våra tävlingar. Vidare kan vi även få ut snabbinfo till våra medlemmar.

Kassören meddelar

2015-04-17

Beställning av fotringar ska fortsättningsvis beställas i jämna 25 tal dvs 00, 25, 50 och 75 tal.

 /Peter Björk

Besökare nr:

[counter]

 

 

           Välkomna        

 Välkomna till Svenska Brevduveförbundets hemsida!

 

       Svenska  Brevuveförbundets

       Resultatservice 2018                                                                               

                                                             

 

   Efterlysning
  
Trelleborg klubb 03 efterlyser 9 st burar som 
   tillhör deras kabin. Var vänliga och kontrollera
   om de finns hos din klubb.

   Hör av er till Jan-Ewe - 0768964804

  

  


 Svenska Brevuveför
bundets prislistor 2018 publiceras
 härmed. Protest på prislistorna ska vara SBF:s sekr 
 tillhanda senast 14 dagar fr om 2018-11-12.

 

    Vi gratulerar Miroslaw Nosek, Åstorp BF 
               till Svensk Mästare 2018 och övriga
                 pristagare !!!!!!!

  Prislista Svenskt Mästerskap 2018


Vi gratulerar följande Nationalvinnare 2018:

  
    16/6 Hudiksvall   Sebastian Hauza
    16/6 Bremen       Miroslaw Nosek

     8/7 Duvberg           Khaled Kories
     8/7 Soltau               Marcin Platek

     21/7 Berlin               Bo Andersson
      
21/7 Hudiksvall        Khaled Kories
     
4/8  Kramfors          Rolf o Tony Olsson
     
4/8  Magdeburg       Miroslaw Nosek

Användare - Benzing-live
          Benzing har problem med ett antal av oss har fel email-adress
          till secretary, deras server skickar email och får tillbaka fel-
          meddelande. Gå därför in i Benzing live och kontrollera att adressen
          till secretary är sbf.kontrollant@gmail.com och inget annat.
          

 

   Benzing nytt !!!!

  När tävlingsplanen innehåller mer än 1 tävling (multirace)  samma dag skall detta markeras i tävlingsplanen.
  Gå in i Adminstration av tävlingsplanen och ange i rutan" Benzing clock race" tävlingen ex 01-02-03.

  Förbundsstyrelsen har också belsutat att alla Nationaltävlingar skall kodas 01 för norrtävlingar
  och 02 för södertävlingar andra flygningar i distrikt/klubbar får läggas därefter. OBS !! detta är
  viktigt att detta efterlevs annars fungerar inte Benzing live. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Svenska Brevduveförbundets tävlingsbestämmelser är nu reviderade och
  fastställda av förbundsstyrelsen 2018-03-05.   Tävlingsbestämmelser 

  

   


  

  •  

    

     


             

 

 Hudiksvall 2017-06-17

 
 

  Foto från vår duktige transportör  Eddie i samband med transporten till Hudiksvall.

 

 

 

            

  

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

I