Aktuellt just nu!

 

Årets fotringar 2018

2018-01-10

Tyvärr är våra fotringar för 2018 försenade.

Kassör Peter Björk

 

Dagordning SBF årsmöte 27/1-2018

2018-01-02

Program årsmöte 27/1 - 2018

2017-12-30

Nationaler 2018

2017-12-05

Förbundsstyrelsen har beslutat om följande nationaler för 2018:

Nationaler 2018

Uppdatering av Tauris

2017-10-25

För att klara tauris nya versioner av chips behöver insättningsplattan uppgraderas.

Så här gör klubben.

 

Påminnelse

2017-10-19

Beställning av vaccin skall vara förbundets sekr tillhanda senast 2017-10-31.

Info från FCI

2017-10-12

Info angående virus

Information 1

Information 2

Årsmöte 2018

2017-10-12

Nationalvinnare Bremen 2017-08-05

2017-08-10

Rolf & Tony Olsson, medeldistans

Arkan Alazawi, långdistans

Grattis!!

Silverduvan 2017

2017-08-10

Vinnare av Gyllenhammars Silverduva 2017 blev Luasz Zieba med duva S66-16-0182.

Grattis!!

Prislista 2017

2017-05-30

SBF:s prislista 2017

Prislista 2017

VM i Portugal 2017

2017-04-17

Följande medlemmar är uttagna att representera Sverige 2017 VM i Portugal:

Mira, Portugal

Anmälan

 

Ringlista 2017

2017-03-09

Nu finns 2017 års ringlista publicerad.

Deltagare SBU 2017

2017-02-24

Ta del av bif dokument och anmäl till Yvonne Staaf senast 15/3 om du vill deltaga.

SBU 2017

Betalning av årets NAT-flygningar

2017-02-20

Senast den 15/5 skall 700 kr/medlem för årets Nationaler(6+1) vara inbetalt. Endast ungdjur 200 kr. Betalningen skall göras klubbvis till bg 531-2921. Ange tydlig referens vid betalning.

Årsmötesprotokoll

2017-02-12

SBF:s historieflik

2017-02-06

Fliken "SBF:s historia 1917-2017" är nu uppdaterad med våra veteraners berättelser om gången tid.

VM i Portugal

2017-02-06

Sverige kommer i år att delta i FCI World Championship 2017.

Deltagarlista och förutsättningar enligt denna länk

Pressmeddelande

2017-01-10

100 år med Svensk   Brevduvesport

Pressmeddelande!!!!!

Styrelseprotokoll

2016-12-28

Protokoll från förbundsstyrelsen senaste möte 2016-12-04 finns nu upplagt.

Fotringar 2017

2016-12-10

Om ett par veckor har vi våra fotringar för 2017. De klubbar som vill ha en omgående leverans meddelar Peter Björk. Klubben står själv för frakten.

Minnesanteckning från rep.möte

2016-12-10

Jubileumsauktion

2016-11-14

Under årsmötesdagarna kommer det att avhållas en auktion på duvor från Klaus Stieneker, Tyskland. Under fliken Jubileumsauktion kommer vi att presentera duvorna efterhand.

Motioner

2016-10-10

Motioner till årsmöte skall vara förbundssekreteraren tillhanda senast 2016-11-30.

Flygplaner 2016

2016-04-07

Nu finns SBF:s flygplaner för 2016 upplagda under fliken "Flygplaner 2016".

Minnesanteckning

2016-04-01

Minnesanteckning från mötet mellan SBF och Småländska förbundet den 29/3.

Minnesanteckning

Minnesanteckning

2016-03-23

Minnesanteckningar från mötet med Västsvenska förbundet.

Minnesanteckningar

Ringlista 2016

2016-03-21

Ringlista för 2016 finns nu under fliken Ringlistor.

Jubileumskommittén. SBF 100 år - 2017

2016-02-17

Önskemål från kommittén.

Uppmaning

 

2015-12-16

SBF på Facebook

2015-09-17

Nu har SBF en sluten grupp på facebook. Syftet med gruppen är att snabbt få ut preliminär hemkomst och hastighet på våra tävlingar. Vidare kan vi även få ut snabbinfo till våra medlemmar.

Tauris-systemet

2015-07-15

När det "danska programmet" är installerat går det bara att använda "tauris-ringar". Tipes 600 ringarna fungerar inte.

Kassören meddelar

2015-04-17

Beställning av fotringar ska fortsättningsvis beställas i jämna 25 tal dvs 00, 25, 50 och 75 tal.

 /Peter Björk

Kassören meddelar!

2015-03-18

Årets 1000 st 00-ringar är slutsålda. Till eventuellt nya medlemmar -  så får fotringsproblemet lösas inom klubben.

Besökare nr:

[counter]

 

 

           Välkomna        

 Välkomna till Svenska Brevduveförbundets hemsida!

   

   Ny super preauktion igång på duvor från Vannest &  Rigole.
   Länk till auktionen      
    Slutauktion på årsmötet.
   Stamtavlorna på duvorna

 

     Efter önskemål från många medlemmar har förbundsstyrelsen beslutat att ändra följande
    nationalflygningar:

  •    den 16/6 tävlar vi ifrån Hudiksvall och Bremen
  •    den 30/6 tävlar vi ifrån Örebro och Malmö - Silveduvan       

 

   Erbjudande i samband med övergång till Benzing plattform
   MyPigeon.

       SBF:s styrelse har nu tagit beslut om att inleda samarbete med
       Benzings gällande hårdvaror dvs klocka, ingångsantenner, Benzing live,
       one line-registering, GPS, chipsringar m.m.

       Vi blev imponerade av både mjukvara- hårdvaror vilket gör att vårt lilla
       förbund SBF kan ta ett stort steg in i framtidens Brevduvesport.

       Här kommer vår presentation om erbjudande av olika paket till alla våra
       medlemmar/klubbar.

        Erbjudande 2017-11-27
        Videoklipp Benzing G2
     
  

  •    Grattis till Team Olsson som står som Svenska Mästare 2017 !

    

   

          

 -         Härmed vill förbundet öppet tacka en medlem för hans tjänster och hjälp
           när det som mest behövdes. Stort tack till Conny Sturesson för din insats
           på Hannover och Bremen national flygningarna som offrade din fritid och
           som gjorde det möjligt för oss andra att delta och genomföra ett svenskt
           mästerskap. Ett stort tack!

           //SBF styrelse

 

 

 Hudiksvall 2017-06-17

 
 

  Foto från vår duktige transportör  Eddie i samband med transporten till Hudiksvall.

 

 

 

            

  

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

I