Kontakta Svenska Breduveförbundet

 
 
 
 
 
 

Förbundsstyrelsen 2020

Ordförande

Adnan Zuberovic


Sekreterare

Yvonne Staaf


Kassör

Peter Björk


Ledamot

Börje Nilsson

Nils-Folke Färm


Suppleant

Håkan Färm

Ravi Dissanayake


Revisorer

Sven-Göran Färm

Jerry Lindbäck


Revisorer suppleant

Lars Börjesson