Brevduvesport

 

Här kommer vi att lägga upp allt om Benzing, hård och
mjukvaror

 Hur kopplar man ihop systemet.  Benzing G2
 Ta ut en txt-fil på duvor från UNIKON  Ta ut en txt-fil på duvor från Tauris
 och ladda sen in den i MyPigeon  och ladda sen in den i Mypigeon
 Lathund Benzing PideXX  Ny inloggning till Benzing: www.dashboard.benzing.live
 Ni som har Benzing.live.  Ange vid settings: Seceterymail: sbf.kontrollant@gmail.com Läsa ut tävlingsdata ur Pidexx 
 Hur jag laddar ner en anm-fil  Kilcka på länken!
 Pidexx  Klicka på länken för att ladda ner.