Svenska Bevduveförbundet

 

Nationalvinnare 2017

Nationalvinnare medeldistans, grp 1-2  17/6 Hudiksvall  Dino Dedic
Nationalvinnare långdistans, grp 3-4  17/6 Hudiksvall  Lennart Nilsson samt landsvinnare
Nationalvinnare, långdistans, grupp 1-2 3/7 Berlin  Dino Dedic
Nationalvinnare, medledistans grupp 3-4 3/7 Berlin  Rolf o Tony Olsson samt landsvinnare
Nationalvinnare, medeldistans grupp1-2  9/7 Hudiskvall  Dino Dedic
 Nationalvinnare, långdistans grupp 3-4 /7 Hudiksvall  Håkan Sjöberg samt landsvinnare
 Nationalvínnare, långdistans grupp1-2, Hannover  Artur Kozak
 Nationalvinnare, medeldistans grupp 3-4, Hannover  Fahrudin Cehajic samt landsvinnare
 Nationalvinnare, långdistans, grupp 1-2, Bremen  Arkan Alazawi
 Nationalvinnare, medeldistans, grupp 3-4, Bremen  Tony o Rolf Olsson
 Vinnare av Silverduvan 2017  Luasz Zieba, duva S66-16-0182
 Nationalvinnare, medeldistans Sveg, grp 1-2  Eva Dissanayke samt landsvinnare
 Nationalvinnare, långdistans Sveg, grp 3-4  Fahrudin Cehajic
 Nationalvinnare ungdjur Laxå 26/8  Bengt-Ove Persson
Nationalvinnare ungdjur Duvberg  Naofal Dorhmi