Aktuellt just nu!

 

Benzingnytt

2018-11-29

Prislistor SBF-2018

2018-11-12

Gyllene Vingen

2018-10-22

Efterlysning av duvor

2018-09-18

Följande duvor efterlyses:
26-18-382,309,308,381,
361,385,376,379,384,367,
364,373,390,378,366,374,
369,370 

Razgar, 073-7266667

 

SBF Ringlista 2018

2018-07-07

SBF ringlista finns nu uppladdad under fliken "Ringlista"

Hämtningsschema nationaler 2018

2018-04-18

Tävlingsplaner 2018

2018-03-16

Samtliga tävlningsplaner ska insändas i word-format inget annat. Detta är inget nytt!!!!. Det går inte att lägga till eller korrigera i pdf-format etc. Ska alla skicka in  i sitt eget format går det inte att hantera.

Benzing klubbar

2018-03-09

Undertecknad behöver veta vilka klubbar i SBF som går över helt till Benzing dvs alla medlemmar. 

Övriga klubbar behöver förberedas i den danska server så att KAR-filer kan skickas ut. Glöm då inte att skicka koordinater på nya medlemmar. Övriga uppgifter hämtas från av Er inskickad ringlista.

2018 kommer endast SBF:s tävlingar ligga i KAR-filen. Distrikt/klubb får själv lägga upp sin  egen flygplan i föreningsprogrammet, använd koderna 81-82-83-84 etc.

Resultatfilen skall sedan laddas upp i MyPigeon enligt SBF:s tävlingsbestämmelser.

//Nils-Folke
email: nilsfolke@me.com

Grattis Gamelstaden klubb 22

2018-03-05

Klubb 22 Gamelstaden har lottats som vinnare av sponsring från Benzing på Benzing Live ett år.

Grattis !!!

Benzing PideXX

2018-03-05

Lathund för Benzing PideXX finns nu i fliken Benzing. Huvudprogram för att skapa och ladda in duvor i Benzingklocka.

Minneslista 2018

2018-03-03

Ny följesedel-Benzing användare

2018-02-28

Ny följesedel finns nu under dokumentarkiv att hämta.

OBS!! Skriv ut som liggande.

Följesedel/Packningssedel

SBU-2018

2018-02-27

Följande medlemmar representerar Sverige SBU 2018

SBU 2018

Plattform mypigeon

2018-02-26

Respektive klubb i SBF ska snarast anmäla en admin till plattformen. Anmälan görs till någon av följande: Nils-Folke, Adnan, Fredrik och Ravi

Beställning fotringar 2019

2018-02-16

Fortingar för 2019 ska beställas hos Peter Björk senast 30/4-2018.

Beställning skickas via email eller postadress Tulegatan 3a, 253 69 RAMLÖSA.

Ringlistor

2018-01-18

På förekommen anledning vill jag meddela att ringlistorna skall skickas in i Wordformat, inget annat.

//Nils-Folke

Nationaler 2018

2017-12-05

Förbundsstyrelsen har beslutat om följande nationaler för 2018:

Nationaler 2018

Nationalvinnare Bremen 2017-08-05

2017-08-10

Rolf & Tony Olsson, medeldistans

Arkan Alazawi, långdistans

Grattis!!

Prislista 2017

2017-05-30

SBF:s prislista 2017

Prislista 2017

SBF:s historieflik

2017-02-06

Fliken "SBF:s historia 1917-2017" är nu uppdaterad med våra veteraners berättelser om gången tid.

Styrelseprotokoll

2016-12-28

Protokoll från förbundsstyrelsen senaste möte 2016-12-04 finns nu upplagt.

Jubileumsauktion

2016-11-14

Under årsmötesdagarna kommer det att avhållas en auktion på duvor från Klaus Stieneker, Tyskland. Under fliken Jubileumsauktion kommer vi att presentera duvorna efterhand.

Minnesanteckning

2016-04-01

Minnesanteckning från mötet mellan SBF och Småländska förbundet den 29/3.

Minnesanteckning

Minnesanteckning

2016-03-23

Minnesanteckningar från mötet med Västsvenska förbundet.

Minnesanteckningar

Jubileumskommittén. SBF 100 år - 2017

2016-02-17

Önskemål från kommittén.

Uppmaning

 

2015-12-16

Kassören meddelar

2015-04-17

Beställning av fotringar ska fortsättningsvis beställas i jämna 25 tal dvs 00, 25, 50 och 75 tal.

 /Peter Björk

Besökare nr:

[counter]

 

 

           Välkomna        

 Välkomna till Svenska Brevduveförbundets hemsida!

 

 
              (Klicka på bilden för att komma åt SBF:s resultatservice)

   God Jul och Gott Nytt år önskar SBF:s styrelse.

        

  

 Efterlysning
  
Trelleborg klubb 03 efterlyser 9 st burar som 
   tillhör deras kabin. Var vänliga och kontrollera
   om de finns hos din klubb.

   Hör av er till Jan-Ewe - 0768964804

  

  


 Svenska Brevuveför
bundets prislistor 2018 publiceras
 härmed. Protest på prislistorna ska vara SBF:s sekr 
 tillhanda senast 14 dagar fr om 2018-11-12.

 

    Vi gratulerar Miroslaw Nosek, Åstorp BF 
               till Svensk Mästare 2018 och övriga
                 pristagare !!!!!!!

  Prislista Svenskt Mästerskap 2018


Vi gratulerar följande Nationalvinnare 2018:

  
    16/6 Hudiksvall   Sebastian Hauza
    16/6 Bremen       Miroslaw Nosek

     8/7 Duvberg           Khaled Kories
     8/7 Soltau               Marcin Platek

     21/7 Berlin               Bo Andersson
      
21/7 Hudiksvall        Khaled Kories
     
4/8  Kramfors          Rolf o Tony Olsson
     
4/8  Magdeburg       Miroslaw Nosek

Användare - Benzing-live
          Benzing har problem med ett antal av oss har fel email-adress
          till secretary, deras server skickar email och får tillbaka fel-
          meddelande. Gå därför in i Benzing live och kontrollera att adressen
          till secretary är sbf.kontrollant@gmail.com och inget annat.
          

 

   Benzing nytt !!!!

  När tävlingsplanen innehåller mer än 1 tävling (multirace)  samma dag skall detta markeras i tävlingsplanen.
  Gå in i Adminstration av tävlingsplanen och ange i rutan" Benzing clock race" tävlingen ex 01-02-03.

  Förbundsstyrelsen har också belsutat att alla Nationaltävlingar skall kodas 01 för norrtävlingar
  och 02 för södertävlingar andra flygningar i distrikt/klubbar får läggas därefter. OBS !! detta är
  viktigt att detta efterlevs annars fungerar inte Benzing live. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Svenska Brevduveförbundets tävlingsbestämmelser är nu reviderade och
  fastställda av förbundsstyrelsen 2018-03-05.   Tävlingsbestämmelser 

  

   


  

  •  

    

     


             

 

 Hudiksvall 2017-06-17

 
 

  Foto från vår duktige transportör  Eddie i samband med transporten till Hudiksvall.

 

 

 

            

  

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

I