Svenska Brevduveförbundets styrelse
har följande sammansättning 2019

Ordförande

Adnan Zuberovic

Sekreterare

Yvonne Staaf

Kassör

Peter Björk

Ledamot

Börje Nilsson

Nils-Folke Färm

Suppleant

Håkan Färm

Ravi Dissanayake

Revisorer

Göran Berg

Sven-Göran Färm

Revisorsuppleant

Lars Börjesson