Svenska Brevduveförbundets styrelse har följande sammansättning 2018

Ordförande

Adnan Zuberovic

Sekreterare

Yvonne Staaf

Kassör

Peter Björk

Ledamot

Börje Nilsson

Nils-Folke Färm

Suppleant

Jerry Lindbäck

Ravi Dissanayake

Revisorer

Bo Johanesson

Manfred Koch

Revisorsuppleant

Peter Nyman