Brevduvesport

 

Stadgar och tävlingsbestämmelser

Här redovisas Svenska Brevduveförbundets gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och bestämmelser för
olika hederspriser, vandringspriser m.m.